Karriereveien

Det er ikke uvanlig at butikksjefen startet sin karriere i kassa. I KIWI er det store muligheter for utvikling og karriere. Her er stillingene du finner i en KIWI-butikk:

Medarbeider

Låseansvarlig

Frukt- og grønt-
ansvarlig

Assisterende
butikksjef

Karriere trainee

Butikksjef

 

Butikkmedarbeider

Hverdagen til en butikkmedarbeider er variert. Du kan både sitte i kassa, ta imot varer, jobbe på lageret og få ansvar for å fylle på og rydde i varer.

Dette krever at du setter deg inn i regelverket for de aldersbestemte varene som tobakk, medisiner og alkohol, er våken nok til å se om varer ligger feil eller har gått ut på dato, og at du er imøtekommende og serviceinnstilt i møte med kundene.

Du vil få den nødvendige opplæringen gjennom kollegaer og e-læring før du begynner, og du kan også regne med å få god oppfølging og hjelp fra lederen din.

Tilbake til toppen

 

Låseansvarlig

Som låseansvarlig vil du kunne få ansvaret både for å åpne butikken og avslutte for dagen. I den tiden har du også ansvaret for at arbeidet i butikken blir utført slik det er bestemt. Du er ansvarlig for driften i butikken i assisterende butikksjef og butikksjefs fravær, hvilket blant annet vil si at du har ansvaret for kontanthåndtering, varemottak og eventuelle bestillinger som må tas. Du er da ansvarlig for de andre medarbeiderne som er på jobb, og skal være i stand til å håndtere eventuelle utfordringer og påse at avslutning og låsing av butikken går som avtalt. 

Tilbake til toppen

 

Frukt- og grøntansvarlig

Din oppgave er å påse at varene i frukt- og grøntavdelingen alltid er friske og fine. De skal friste kundene, og avdelingen skal bugne av varer.

Du må også lære dine kunder å kjenne slik at du vet hvilke varer de er mest interessert i, og du skal kjenne varegruppen så godt at du vet hvordan varene skal håndteres. Hvilke varer som er aktuelle i de ulike sesonger er både viktig, spennende og moro å jobbe med.

Når KIWI har kundeaviser, reklame på TV eller annen markedsføring for varer i avdelingen, er det viktig å påse at alle varene er tilgjengelig i din butikk. Frukt- og grøntavdelingen er den viktigste avdelingen i en KIWI-butikk.

Tilbake til toppen

 

Assisterende butikksjef

Assisterende butikksjef er butikksjefens forlengede hånd. Når butikksjef ikke er til stede i butikken, er det du som er butikksjef, og dine oppgaver er dermed omtrent de samme som butikksjefens, med unntak av økonomi- og personalansvar. Du har ansvar for at alle avdelingsledere gjør sine oppgaver i henhold til instrukser når butikksjefen ikke er til stede. For mange er dette et skritt på veien mot det å bli butikksjef i fremtiden.

Tilbake til toppen

 

Trainee

En trainee går gjennom et fem måneder langt program ved KIWIskolen. En medarbeider som begynner på trainee-programmet har ofte vist en entusiasme og forståelse for ledelse og økonomi. For å starte på trainee-programmet må man være assisterende butikksjef, og det er butikksjef som anbefaler den enkelte å starte på programmet. Før trainee-programmet starter vil det være samtaler med butikksjef, distriktssjef og regionsjef for å slå fast at medarbeideren er motivert og moden for denne utfordringen. Trainee er derfor ikke en stilling man kan søke på via ledige stillinger, men noe man som assisterende butikksjef i KIWI kan vise sin interesse for overfor sin butikksjef og distriktssjef.

Tilbake til toppen

 

Butikksjef

Som butikksjef har du ansvar for alt i butikken – inklusivt personal- og økonomiansvar. Det er du som ansetter nye medarbeidere og som sørger for å lære opp, følge opp og motivere resten av teamet i butikken.

Som butikksjef i KIWI har man en franchise light-avtale. Det vil si at du ved å oppnå avtalt mål vil kunne få deler av butikkens driftsresultat.

Tilbake til toppen

Tilbake til karrieresiden