Dette kan du jobbe som

 

Gjennom årene har KIWI vært den soleklare vekstvinneren i det norske dagligvaremarkedet. Nå søker vi deg som vil være med på det grønne vinnerlaget, og bidra til å ta oss videre. Noen trives aller best i kassa og elsker å jobbe med kundebehandling, mens andre ønsker å utvikle seg som ledere og har som målsetning å drive sin egen butikk.

Her er beskrivelser av de forskjellige stillingene i KIWI:

_________________________

Butikkmedarbeider

Hverdagen til en butikkmedarbeider er variert. Du kan både sitte i kassa, ta imot varer, jobbe på lageret og få ansvar for å fylle på og rydde i varer.

Dette krever at du setter deg inn i regelverket for de aldersbestemte varene som tobakk, medisiner og alkohol, er våken nok til å se om varer ligger feil eller har gått ut på dato, og at du er imøtekommende og serviceinnstilt i møte med kundene.

Du vil få den nødvendige opplæringen av kollegaer og gjennom e-læring før du begynner, og du vil også få god oppfølging og hjelp fra lederen din.

Låseansvarlig

Som låseansvarlig vil du kunne få ansvaret for å både åpne og stenge butikken. I den tiden har du også ansvaret for at arbeidsoppgavene i butikken blir utført slik det er bestemt. Du er ansvarlig for driften av butikken i assisterende butikksjef og butikksjefs fravær, hvilket blant annet vil si at du har ansvaret for kontanthåndtering, varemottak og eventuelle bestillinger som må tas.

Som låseansvarlig er du ansvarlig for de andre medarbeiderne som er på jobb, og skal være i stand til å håndtere eventuelle utfordringer og påse at avslutning og låsing av butikken går som avtalt.

Frukt- og grøntansvarlig

Som frukt- og grøntansvarlig har du ansvaret for hele avdelingen, hvilket innebærer bestillinger, varepåfylling og rapportering av omsetning og svinn. Du er ansvarlig for at varene i frukt- og grøntavdelingen alltid er friske og fine. De skal friste kundene, og avdelingen skal bugne av varer.

Du må også lære dine kunder å kjenne slik at du vet hvilke varer de er mest interessert i, og du skal kjenne varegruppen så godt at du vet hvordan varene skal håndteres. Hvilke varer som er aktuelle i de ulike sesonger er både viktig, spennende og moro å jobbe med.

Når KIWI har kundeaviser, reklame på TV eller annen markedsføring for varer i avdelingen, er det viktig å påse at alle varene er tilgjengelig i din butikk. Frukt- og grøntavdelingen er den viktigste avdelingen i en KIWI-butikk.

Assisterende butikksjef

Assisterende butikksjef er butikksjefens forlengede hånd. Når butikksjef ikke er til stede i butikken, er det du som er butikksjef, og dine oppgaver er dermed omtrent de samme som butikksjefens, med unntak av økonomi- og personalansvar. Du har ansvar for at alle avdelingsledere gjør sine oppgaver i henhold til instrukser når butikksjefen ikke er til stede.

Trainee

En trainee går gjennom et fem måneder langt program ved KIWIskolen. En medarbeider som begynner på trainee-programmet har ofte vist en entusiasme og forståelse for drift, ledelse og økonomi. Gjennom KIWIs traineeprogram lærer man alt man må kunne for å drifte en god KIWI-butikk. For å starte på traineeprogrammet må man være assisterende butikksjef, og det er butikksjef som anbefaler den enkelte å starte på programmet.

Før trainee-programmet starter vil det være samtaler med butikksjef, distriktssjef og regionsjef for å slå fast at medarbeideren er motivert og moden for denne utfordringen. Trainee er derfor ikke en stilling man kan søke på via ledige stillinger, men noe man som assisterende butikksjef i KIWI kan vise sin interesse for overfor sin butikksjef og distriktssjef.

For mange er dette et skritt på veien mot det å bli butikksjef i fremtiden.

Butikksjef

Som butikksjef har du ansvar for alt i butikken – inklusivt personal- og økonomiansvar. Det er du som ansetter nye medarbeidere og som sørger for å lære opp, følge opp og motivere resten av teamet i butikken.

Som butikksjef i KIWI har man en franchise light-avtale. Det vil si at du ved å oppnå avtalt mål vil kunne få deler av butikkens driftsresultat.