Derfor er den nye åpenhetsloven viktig

Med den nye åpenhetsloven er du sikret tilgang til viktig informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas i verdikjeden til produktene du kjøper. Alle KIWIs butikker er omfattet av loven.

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og gjelder fra 1. juli 2022. Dette er en lov som både skal sikre allmennheten tilgang til informasjon og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. 

– Arbeideres rettigheter er dessverre ikke alltid slik vi ønsker oss i komplekse, globale verdikjeder, og derfor er en viktig del av jobben å prioritere hvor vi iverksetter tiltak. Også KIWI dekkes av den nye loven, sier fagsjef for bærekraftig handel hos NorgesGruppen ASA, Bjart Thorkil Pedersen.  

Skal ha oversikt 

Loven stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningspartnere. Det holder altså ikke å kun ha oversikt over forhold internt i egen virksomhet. Man må ha en bredere oversikt, gjøre vurderinger og analysere risikobildet.

– Loven pålegger blant annet virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informere forbrukere. Det betyr at vi skal ha oversikt over alle våre produkter og iverksette tiltak der vi tror risikoen for brudd på menneskerettigheter er størst, sier Bjart Thorkil Pedersen.  

Aktsomhetsvurderingen skal gjøres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  

Bærekraftige innkjøp 

For KIWI er det viktig at kundene skal føle seg trygge på at varene de kjøper i butikkene våre stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.  

– Vi jobber derfor for å gjøre innkjøpene våre bærekraftige. Dette gjør vi ved å styre alle leddene i leverandørkjeden, fra råvareproduksjon til butikkhyllene, sier kommunikasjonssjef og bærekraftsansvarlig i KIWI, Nora Mile Helgesen.

Nora Mile Helgesen
Kommunikasjonssjef og bærekraftsansvarlig i KIWI, Nora Mile Helgesen.

Dette er en del av KIWIs bærekraftstrategi og bærekraftsmål.  

– Dette gjøres i tett samarbeid med NorgesGruppen, som styrer innkjøpsprosessene våre og støtter oss med viktig ekspertise om bærekraftige verdikjeder, sier hun.   

Skriftlig kontakt 

For KIWIs kunder gir åpenhetsloven en ekstra trygghet rundt det å vite hvordan varene er produsert, men det gir også deg som kunde rett til innsyn i arbeidet som gjøres.  

– Dersom en kunde tar kontakt skriftlig, skal vi innen tre uker svare på hvordan vi vurderer et produkt, en produktgruppe eller generelt hvordan vi arbeider med en problemstilling, sier Mile Helgesen.

Svaret skal være skriftlig, og det er krav om at det skal være dekkende og forståelig. Som forbruker har du dessuten mulighet til å sende Forbrukertilsynet tips dersom du kommer over bedrifter som omfattes av åpenhetsloven, men som du mener ikke følger lovens prinsipper.  

Dersom du som kunde har spørsmål om produksjonen av et produkt kjøpt i KIWI, anbefaler Mile Helgesen deg å ta kontakt direkte med leverandøren. Dersom du ikke får et godt nok svar der, kan du sende en e-post til  aapenhetsloven@norgesgruppen.no.