Pride: Derfor setter vi flere farger på logoen

KIWI har rundt fire millioner kunder i uken og 13.500 medarbeidere. Vi skal speile samfunnet og mener mangfoldet blant våre kunder og medarbeidere beriker og gjør oss bedre. Nå blir vi med på Pride-feiringen og endrer fargene på logoen vår for første gang.

Publisert: 31.05.22
Sist oppdatert: 01.06.22

Juni er for mange synonymt med feiring av Pride og regnbuefarger. 50 år etter at homofili ble avkriminalisert i Norge, er det på høy tid at også KIWI blir med på festen og setter flere farger på logoen vår.

Det gjør vi nå for første gang. Hvorfor har vi ikke gjort det før? KIWI har alltid heiet på mangfold, men vi har kviet oss for å kommersialisere det. Dessuten ville vi være trygge på at vi fylte fargene med mening, og ikke bare byttet logo fordi «alle andre» gjorde det. Det handler ikke om at vi ikke er gode, men om at vi alltid kan bli bedre.

Mangfold og inkludering er helt grunnleggende verdier i KIWI, og vi har nå begynt å jobbe mer strukturert med mangfold i kjeden vår. Mangfoldsarbeid er mer enn kardemommelov. Det er lett å mene at dette er selvfølgeligheter og at det bare skulle mangle at folk aksepterer og er snille med hverandre, selv om vi er forskjellige. Men vi vet at det trengs tiltak og systematisk arbeid for å bli gode, og for at alle skal være inkludert. Og dette arbeidet må skje hver eneste dag, ikke bare i juni. 

Nå har vi satt fart på arbeidet, og vi lærer stadig. Vi vil være en åpen og inkluderende arbeidsplass. Både kunder og medarbeidere skal føle seg trygge, velkomne og akseptert hos oss – uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hva de tror på, hvem de elsker eller hvilke pronomen de bruker. 

Hva med alle andre?

Akkurat i juni feirer vi Pride og kjønns- og seksualitetsmangfold, men vi vet at det som faller under mangfold er mye større. Vi er heldige som har medarbeidere som representerer mangfoldet i befolkningen, og vi jobber for å inkludere og ivareta alle.

Våre medarbeidere kommer fra hele verden. Noen har lang utdanning, andre har ingen. De fleste har søkt jobb selv, mens andre har kommet inn via NAV. Vi mener mangfold beriker arbeidsmiljøet og vi er opptatt at alle skal ha det bra på jobb uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hvem de elsker eller hva de tror på.

I forbindelse med Pride har vi satt ekstra fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi har valgt å bruke «Progress Pride»-flagget, der også kjønnsmangfold og etnisitet er representert med sine farger og mønstre. For oss er Pride en feiring av alt mangfold, og selv om vi flagger i juni så er dette et arbeid som foregår hele året.

Vi gleder oss til å lære mer på veien til å bli en mer inkluderende arbeidsplass, og vi ønsker både kundene og medarbeiderne våre happy pride!

 

KIWI har valgt å bruke «Progress Pride»-flagget, der også kjønnsmangfold og etnisitet er representert med sine farger og mønstre.
KIWI har valgt å bruke «Progress Pride»-flagget, der også kjønnsmangfold og etnisitet er representert med sine farger og mønstre.

 

Dette er KIWIs tiltak for kjønns- og seksualitetsmangfold:

  • KOMPETANSEHEVING: Rundt 50 ledere i KIWI har i år tatt kurset Rosa Kompetanse for arbeidslivet i regi av FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). Vi ønsker fremover å tilby kurset til alle ledere i KIWI, både i butikk, drift og øvrig organisasjon, og målet er at alle regioner skal ta kurset innen utgangen av 2023. Slik vil vi sørge for at alle medarbeidere på tvers av stilling og geografi skal føle seg inkludert og være seg selv på jobb, og at vi snakker til hverandre på riktig måte. 

  • FORMALIA: Vi mener det er viktig å føle seg sett og inkludert uansett kjønn eller seksuell legning når man skal søke jobb hos oss, ta et introkurs eller søke foreldrepermisjon. Vi startet derfor et arbeid med å gå gjennom dokumenter, rutiner og systemer i organisasjonen for å sikre at vi ikke diskriminerer med språk. Her er det ofte ikke noen fasit, og det kommer til å ta tid før vi er i mål, men vi er i god dialog med både organisasjoner og myndigheter som rådgir oss og andre på dette. 

  • VARSLINGSSYSTEM: Med over 13.500 medarbeidere, vet vi at folk kan ha hatt ulike opplevelser knyttet til kjønn og seksualitet i KIWI. Derfor har vi et godt varslingssystem for kritikkverdige forhold som medarbeiderne våre kjenner til, og slike varsler tar vi på aller største alvor. Vi vet også at det ikke trenger å handle om vond vilje og dårlige hensikter, men at det kan handle om manglende kunnskap. Målet er selvsagt at vi unngår dårlige opplevelser fullstendig med arbeidet vi nå gjør.

  • KOMMUNIKASJON: KIWIs markedsføring og kommunikasjonsarbeid skal gjenspeile mangfoldet av KIWIs medarbeidere og kunder. Alle som produserer og publiserer innhold i KIWIs kanaler har enten vært, eller skal, på kurs for å lære mer om inkluderende kommunikasjon. Her har vi en vei å gå for å lære oss å kommunisere alltid på en inkluderende og ikke-diskriminerende måte, men vi håper å lære av tilbakemeldinger vi får av medarbeiderne og kundene våre og bli bedre og bedre.