Miljø

Når det gjelder miljø, har vi som overordnet mål å bli klimanøytrale i egen drift innen 2030. For å komme oss dit har vi i flere år jobbet med energieffektivisering i butikk, vi investerer i ny fornybar energi og vi har allerede halvert eget matsvinn siden 2015. I tillegg jobber vi for å redusere unødvendig plast og for sirkulær håndtering av avfallet vårt.

Miljø

Når det gjelder miljø, har vi som overordnet mål å bli klimanøytrale i egen drift innen 2030. For å komme oss dit har vi i flere år jobbet med energieffektivisering i butikk, vi investerer i ny fornybar energi og vi har allerede halvert eget matsvinn siden 2015. I tillegg jobber vi for å redusere unødvendig plast og for sirkulær håndtering av avfallet vårt.